בירושלים נוהגים להדליק נרות 40 דקות לפני השקיעה שאלה: שלום רציתי לשאול אם כתוב שהשבת סתם דוגמא נכנסת ב16 וחצי ועשיתי עדיין פעולות של חול כמו לגעת בחשמל או להדליק נרות דקה אחרי הזמן הזה שרשום להדליק נרות ב16 וחצי האם זה חילול שבת או שיש עוד כמה דקות אחרי הזמן הזה שעדיין השבת לא נכנסת תודה

כניסת שבת

קניית כל המצרכים לשבת, לרבות מאכלים, דברי מתיקה טובים לעונג השבת משקאות לסעודה.

17
כניסת שבת ברחובות
כיום בארץ ישראל מקובל להלכה לפסוק כשיטת הגאונים לעניין זמן בין השמשות, אך יש המחמירים גם כשיטת , ועל כן שומרים את השבת מתחילת בין השמשות על פי שיטת הגאונים ועד סוף בין השמשות על פי שיטת
זמני כניסת ויציאת השבת
יש הסוברים שמותר להכניס את השבת מזמן פלג המנחה ולא לפני כן שעה ורבע בשעות זמניות לפני הלילה , ואחרים סוברים שכל עוד ניכר שהדברים נעשים לכבוד השבת ולקראתה — ניתן להקדים אף יותר
כניסת שבת ברחובות
מדובר על איסור מדרבנן, שלפי רוב הפוסקים יש איסור רכיבה על אופנים, מכאן שאסור לנסוע על אופניים בשבת ואין להקל בזה
לפי עדות הספרדים, נהוג להימנע עד כמה שאפשר ממשחקי קופסא בשבת מעל גיל שש שנים, למרות שלפי מנהג האשכנזים יש כאלו שמשחקים לשחק בקופסא, כמובן שהעדיפות היא להימנע ולשמור על קדושת השבת ניתן לקבל כאן את זמני כניסת שבת וזמני יציאת שבת לשבת הקרובה ולכל שבת אחרת, במאות ערים הצג יותר
בענין חמור כמו שבת או הפסק טהרה, ראוי להקדים תמיד עשר דק', משום שגם באותה העיר יש הבדלים לפי גובה המקום וההרים המסתירים את עין השמש, מה שנתון במחלוקות פוסקים כיצד לקבוע את זמן השקיעה באופן זה מצווה לקבל את השבת לפני השקיעה ולהוסיף מהחול על הקודש

זמן כניסת השבת

את ברכה זאת נהוג שהאישה לומר שהאישה עוצמת את עינייה או מכסה את עינייה בידיים ומברכת, לאחר מכן יש להמשיך לקרוא את שאר הברכה.

24
זמני כניסת ויציאת השבת
בין השמשות ב ה, בין השמשות הוא פרק ה שבין סוף היום לתחילת הלילה
כניסת שבת ברחובות
רוצים לדעת מתי יוצאת שבת? יתר על כן, הואיל והסוגיה בפסחים אינה עוסקת כלל בעניין 'בין השמשות, אלא אך ורק בעניינים אסטרונומיים, הרי שברור שלא צריכה להיות הקבלה בין הזמנים בסוגיות אלו לבין הזמנים במסכת שבת, וכך ביארו ה ו את שיטה זו, לשיטתם בסוגיה בפסחים מדובר על 'צאת כל הכוכבים' ולא 'צאת הכוכבים' במובן עליו מדובר במסכת שבת
כניסת שבת
אם אדם מרגיש שלא יכול לסבול את הכאבים, בהחלט שיכול לקחת את התרופות, במיוחד אם מדובר על תרופות חשובות כחלק מטיפול בריאותי שללא אותם תרופות יכול להיגרם נזק לאדם, הוא יכול לקחת תרופות
על פי שיטת רבי בספרו "", זמן בין השמשות קודם לשקיעת החמה במובן של העלמות גלגל השמש מעבר לרקיע ומכיוון שיש ספק האם השבת נכנסת בשקיעת החמה, או שמא בצאת הכוכבים, אנו נוקטים כדעה המחמירה וסוברים שכבר בשקיעה נכנסת השבת
איסור אכילה ושתיה מתחיל בעת שאדם מקבל על עצמו שבת נשים — בד"כ בשעת הדלקת הנרות, וגברים — בשעת קבלת השבת ובכל מקרה לא יאוחר מזמן השקיעה אומר: בין השמשות כהרף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו

כניסת שבת

שקיעת החמה הראשונה היא עם העלמות גלגל השמש מעבר לרקיע, וגם לאחריה במשך שיעור זמן של הילוך 3 ורבע מיל עדיין נחשב ליום.

19
בין השמשות (יהדות)
בחוץ לארץ ישנם מקומות בהם נוהגים באופן אחר ראו
זמן כניסת השבת
יש שנהגו להדליק נרות 30 דקות לפני השקיעה — זהו המנהג המקובל בחיפה ובטבריה, ויש שנהגו להדליק נרות 20 דקות לפני השקיעה, וזה והמנהג הנפוץ ביותר
בין השמשות (יהדות)
עד כמה ניתן להקדים ולקבל את השבת מוקדם? לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר