מענקים כשיימלאו לילד 18, יופקד לחיסכון מענק בסך 510 ש"ח עבור כל חודש שבו הילד קיבל קצבת ילדים בתקופה זו יופקד לחיסכון 50 ש"ח
הביטוח הלאומי פותח תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם עד הגיעו לגיל 18, בקופת גמל או בבנק לפי בחירתכם תוכלו גם לעקוב אחרי סכום החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון

פתיחת תכנית חיסכון לילד שנולד

.

7
תכנית חיסכון לכל ילד
אתם ההורים, יכולים מקצבת הילדים, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 102 ש"ח בחודש
תכנית חיסכון לכל ילד
הפקדות רטרואקטיביות לחיסכון בתכנית החיסכון יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 2015 עד דצמבר 2016
תכנית חיסכון לכל ילד
שים לב, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 510 ש"ח החל ב- 01
נוסף על כך, אתם יכולים לבחור להפקיד 51 ש"ח החל ב- 01 הביטוח הלאומי מפקיד בתכנית החיסכון של כל ילד 51 ש"ח החל ב- 01
הביטוח הלאומי מפקיד בתכנית החיסכון 51 ש"ח החל ב- 01 אתם ההורים, יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 51 ש"ח החל ב- 01

פתיחת תכנית חיסכון לילד שנולד

תוכלו גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.

2
סכום החיסכון
לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון
תכנית חיסכון לכל ילד
כמו כן, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בסך 510 ש"ח בגיל 21
תכנית חיסכון לכל ילד
כך תגדילו את סכום החיסכון של ילדכם ל- 102 ש"ח החל ב- 01